Stadgar       Årsmöte       Styrelse      Protokoll      Mailinfo
left_bg Protokoll

Då både styrelse- och årsmötesprotokoll ska vara offentliga enligt stadgarna lägger vi upp dessa här på hemsidan när de är justerade.

Årsmöte 2010 - för Villaägareföreningen - läs protokollet här!.

Årsmötet 2009 - för Villaägareföreningen - läs protokollet här!

Verksamhetsberättelse 2008 - läs verksamhetsberättelsen här, bilagor till verksamhetsberättelsen.

Här kan ni se eller ladda ner protokoll från senaste årsmötet

Här kan ni se eller ladda ner protokoll från styrelsens möte:
Styrelsemöte 2007-09-15
Styrelsemöte 2007-11-04
Styrelsemöte 2008-03-23
Styrelsemöte 2008-04-26
Styrelsemöte 2008-05-31
Styrelsemöte 2008-08-23
Styrelsemöte 2008-11-15
Styrelsemöte 2009-01-31
Styrelsemöte 2009-04-28
Styrelsemöte 2009-09-14
Styrelsemöte 2010-02-06
Styrelsemöte 2010-06-12
Styrelsemöte 2010-06-24
Styrelsemöte 2010-07-17
Styrelsemöte 2011-04-19
Styrelsemöte 2011-07-02


Här finns några av de olika skrivelser styrelsen har skickat:
Synpunkter Länsstyrelsen ang Sandåterläggning
Skrivelse Ystad Kommun ang Sandåterläggning
Skrivelse ang gångbana till hotellet
Skrivelse ang kustskydd
Remissvar Sandhammarens bank
despProducerad av I-strategi.se